Leen Kelchtermans – Thuis bij Jordaens (Openbaar Kunstbezit Vlaanderen)

The Phoebus Foundation bezit een uitzonderlijke collectie van Vlaamse barokke kunstwerken. Het werk van Jacob Jordaens (1593-1678) heeft daarin een bijzondere plaats: de kunststichting beschikt over een omvangrijke en unieke deelverzameling van zijn hand. Speciaal voor de tentoonstelling Thuis bij Jordaens ontleent The Phoebus Foundation dit najaar een selectie daarvan aan het Frans Hals Museum in Haarlem. Stuk voor stuk zijn het kenmerkende schilderijen en tekeningen uit elke periode van Jordaens’ lange carrière. Nooit eerder kreeg de Vlaamse schilder een monografische tentoonstelling in Nederland. Dat is opvallend, want Jordaens’ connectie met de noorderburen is groot. Hij had er een uitgebreid internationaal netwerk, en zijn familie woonde er. Bovendien was hij een nuchtere ondernemer en op latere leeftijd zelfs een calvinist. Meer dan Rubens of Van Dyck hield Jordaens zijn blik op het Noorden gericht. De bezoeker van Thuis bij Jordaens mag zich aan nog méér primeurs verwachten. Vele kunstwerken van Jordaens in de collectie van The Phoebus Foundation bevonden zich decennialang in privébezit en zijn nu voor het eerst weer te bewonderen. Ook werd de gehele deelcollectie recent grondig kunsthistorisch en materiaal-technisch bestudeerd. Daarom kunnen er heel wat nieuwe inzichten gepresenteerd worden die een nieuw licht werpen op het leven, het creatieproces en de artistieke eigenheid van de meester. Absoluut ongezien is de magistrale reconstructie van de pronkkamer in Jordaens’ Antwerpse woning. Die fungeerde als showroom: de schilder decoreerde de kamer met indrukwekkende plafondstukken en illusionistische deurstukken. Na een intensief restauratie- en onderzoekstraject kunnen deze uitzonderlijke werken als één ensemble getoond worden aan het publiek, iets wat nog nooit eerder gebeurde. Dit maakt de tentoonstelling een unieke ervaring. Bezoekers kunnen Jordaens’ schilderijen beleven zoals hij ze had bedoeld. Deze editie van Openbaar Kunstbezit Vlaanderen gidst je doorheen de verschillende thema’s van de tentoonstelling. Welkom bij de meester thuis!

Leen Kelchtermans – Thuis bij Jordaens (Openbaar Kunstbezit Vlaanderen)