Ellen Van Pelt: Deze wereld is geen ergernis waard